ПЛАН РОБОТИ вихователя-методиста на вересень 2018 року

 Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

             ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач  _________  О.М. Лисак

                       (підпис)

03.09.2018 року

    (дата)

ПЛАН

роботи вихователя-методиста на вересень 2018 року 

№ з/п

Зміст роботи

Термін/строк виконання

Примітки

1.

Організація урочистого проведення Дня знань «Про що мріють українські діти».

03.09.2018

 

 

2.

Складання методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку.

до 05.09.2018

 

 

3.

Перевірка маркування меблів відповідно до зросту дітей у різних групах.

до 03.09.2018

 

 

4.

Перевірка оформлення листків здоров'я в групах та ведення документації педагогами.

1р\міс

 

5.

Медико-педагогічний контроль організації занять з фізкультури з дітьми, які за станом здоров'я зараховані до підготовчої та спеціальної медичних груп. Формування списків дітей.

04.09.2018

 

 

6.

Аналізування:

-     стану підвищення кваліфікації педаго-гічними працівниками, які підлягають атестації у  навчальному році;

-     ведення документації педагогами;

-     стану адаптації дітей раннього віку до умов ЗДО.

 

 

 

05.09.2018

1р\тижд.

 

2р\міс

 

7.

Планування участі педагогів, які атестуються в  навчальному році, у роботі методичних об'єднань та інших методичних заходів. Складання інформації про планову участь педагогів ЗДО у різних формах методичної роботи.

до 07.09.2018

 

 

8.

Складання відомостей про освітній рівень педагогічних працівників ЗДО (у відділ освіти).

до 05.09.2018

 

9.

Організація відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля. Складання сценарію свята.

до 28.09.2018

 

 

10.

Проведення засідання членів творчої групи методичного кабінету щодо планування роботи з реалізації науково-методичної теми закладу дошкільної освіти.

07.09.2018

 

 

11.

Організація проведення групових батьківських зборів. Добірка відповідних матеріалів до теми зборів.

07.09.2018

 

12.

Обговорення та затвердження індиві-дуальних проблемних тем самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік. Складання таблиці даних про роботу педагогів із самоосвіти. 

до 10.09.2018

 

13.

Організація наставництва для вихователів-початківців. Складання плану роботи Школи молодого вихователя.

до 12.09.2018

 

14.

Вивчення змісту нових Державних стандартів для початкової ланки освіти.

до 13.09.2018

 

 

15.

Складання (коригування) програми розвитку   закладу на 2017-2022 роки.

протягом місяця

 

16.

Підготовка проектів наказів:

-       про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами у новому навчальному році;

-       про впровадження інклюзивної освіти в ЗДО;

-       про організацію самоосвітньої діяльності педагогів у новому навчальному році;

-       про проведення Тижнів знань з основ безпеки дитини та Днів здоров'я;

-       про наставництво.

до 05.09.2018

 

 

17.

Ознайомлення з основними нормативно-правовими та іншими офіційними документами у сфері дошкільної освіти, що регулюють освітню діяльність ЗДО у  навчальному році.

до 14.09.2018

 

 

18.

Розроблення:

-     плану підготовки до засідання педагогічної ради;

-     плану заходів з національно-патріотичного виховання дошкільників;

-       плану проведення тематичного вивчення (відповідно до річного плану роботи);

-       плану роботи на жовтень

до 14.09.2018

 

 

19.

Індивідуальне консультування педагогічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

за потребою

 

 

20.

З метою підвищення якості освітнього процесу:

ü проводити коригування річного планування тематичних НВБ для всіх вікових груп;

ü визначити його зміст у вікових групах, систематично складаючи календарно-перспективні плани роботи на 1-2 дні та на місяць;

ü систематично проводити співбесіди з педагогами, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості дошкільної освіти.

протягом вересня

 

21.

Проведення педагогічної години  «Основні напрямки освітньої роботи у новому навчальному році. Граничні навантаження на дошкільників різних вікових категорій».

Мета: знайомити педагогічний колектив з інноваційними педагогічними технологіями, кращими педагогічними досвідами, новинками методичної літератури, фахової преси з питань впровадження нової редакції БКДО, програм розвитку дітей дошкільного  віку в умовах нової української школи.

04.09.2018

 

22.

Проведення консультації для педагогів «Особливості організації освітнього процесу у новому навчальному році».

04.09.2018

Див. слайдову презентацію на  сайті ЗДО

23.

Організація роботи садового методичного об'єднання вихователів з проблеми «Використання ІКТ-технологій в освітньому просторі ЗДО». Складання плану роботи на навчальний рік.

до 08.09.2018

 

24.

Складання (коригування) планів роботи гуртка  «Маленькі митці».

11.09.2018

 

25.

Організація педагогічних читань «Ідеї В.О. Сухомлинського актуальні й сьогодні» (до 100-річчя від дня народження)

28.09.2018

 

26.

Проведення Днів методичного навчання педкадрів з метою:

  • оволодіння новими освітніми технологіями та педагогічними ідеями, новинками методичної літератури, сучасними підходами до планування освітнього процесу (практичні поради педпрацівникам);
  • надання методичної допомоги з питань самоосвіти.

щочетверга

 

27.

Моніторинг сайтів МОНУ, ІМЗО, управління освіти, відділу освіти РДА, РОІППО та ін.

щотижня

 

28.

Оновлення змістового наповнення сайту Квасилівського ЗДО (ясла-садок).

щотижня

 

29.

Проведення педагогічної діагностики рівнів розвитку дітей на початок навчального року.

до 30.09.2018

 

30.

Розробка індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами.

Підготовка методичних рекомендацій «Організація і планування роботи з дітьми  з особливими освітніми потребами».

до 15.09.2018

 

31.

Складання циклограми оперативного контролю на навчальний рік. Проведення оперативного контролю за якістю освітнього процесу в ЗДО (згідно циклограми).

протягом місяця

 

32.

Складання структури методичної роботи на новий навчальний рік.

до 12.09.2018

 

33.

Складання та дотримання графіку роботи консультативного центру для батьків.

Складання плану роботи КЦ на рік.

до 08.09.2018

 

34.

Проведення консультації для батьків «Адаптація дитини до дитячого садка».

14.09.2018

 

35.

Поповнення методичного кабінету матеріалами кращих досвідів роботи колег ЗДО району, області, України.

постійно

 

36.

Ведення каталогу новинок фахової періодичної преси та методичної літератури на допомогу педагогічним працівникам та батькам.

постійно

 

37.

Оформлення методичного куточка біля методичного кабінету.

до 23.09.2018

 

37.

Погодження індивідуальних річних планів роботи музичного керівника, інструктора з фізкультури, керівника гуртка «Маленькі митці» та календарних планів роботи педагогів на жовтень.

28-29.09.2018

 

 

 

Вихователь-методист      ______________        Р.Ф. Семенюк